ORGANISATORISCHE VRAAGSTUKKEN

 

GEMEENTEN

Onderzoek naar de wijze waarop de gemeenten sturen op de ruimtelijke kwaliteit in de ontwikkeling van nieuwbouwwijken.

 

GEMEENTE

Onderzoek naar de procedure rond het afwijken van het bestemmingsplan.

 

DIVERSE GEMEENTEN

Door centralisatie van de gemeenten vrijvallende locaties:
- 3 woontorens met commerciële plint en parkeren
- Leisure & business-to-business concept

 

ONDERNEMERS

Onderzoek naar en procesbegeleiding bij mogelijke overname dan wel samenwerkingspartners bij bedrijven, projecten en locaties