ONTWIKKELEN VAN NIEUWE PRODUCTEN/DIENSTEN

 

DIT VARIEERT VAN:

  • Specifieke producten voor huisvesting van statushouders en gezinshereniging
  • Binnenstedelijke ontwikkelmogelijkheden door verplaatsing van maatschappelijke functies
  • Systematiek t.b.v. de opwaardering van kantoorgebouwen (bereiken van minimaal Label C)
  • Specifieke duurzame huisvestingsproducten zoals de Schoolwoning
  • Verouderd gemeentelijk vastgoed optimaliseren tot (ver)nieuwbouw in de vorm van een multifunctionele accommodatie.