TENDERBEGELEIDING

 

Vos de Boer & Partners adviseert en begeleidt publieke en private partijen bij het uitschrijven van tenders en het inschrijven op tenders.

Vos de Boer & Partners bestudeert vanuit eigen initiatief en in opdracht uitvragen in de markt. Tijdens de initiële analyse van een uitvraag brengen we de vraag achter de uitvraag in kaart en verkennen we omgevingsfactoren, marktbehoefte, kansen en risico’s en potentiële projectpartners. Bij een positieve analyse nemen wij contact op met partijen om een tenderteam te formeren.

Vos de Boer & Partners verzorgt bij tenders de begeleiding van het team tijdens de initiatieffase, de aanmelding, de voorbereidingen, de planontwikkeling, de presentatie van de bieding en de evaluatie na afloop. Dit alles met maar één doel; het winnen van de tenderprocedure.

Vos de Boer & Partners begeleidt ook publieke partijen bij aanbestedingen. Door de achterliggende doelen en belangen zorgvuldig in kaart te brengen, helpen wij om de uitvraag zo te formuleren en de procedure zo in te richten dat het optimale resultaat wordt bereikt.