ONTWIKKELING VAN NIEUWE PRODUCTEN EN DIENSTEN

 

De vastgoedsector is voortdurend onderhevig aan maatschappelijke, beleidsmatige en wettelijke veranderingen. Vos de Boer & Partners is goed op de hoogte van deze dynamiek en signaleert de mogelijkheden en kansen die hieruit voortkomen.

Op eigen initiatief en op verzoek van opdrachtgevers ontwikkelt Vos de Boer & Partners producten en diensten die aansluiten bij actuele vastgoedvraagstukken.

 

Het gaat onder meer om de volgende producten en diensten:

  • Specifieke producten voor huisvesting van statushouders en gezinshereniging.

  • Binnenstedelijke ontwikkelmogelijkheden door verplaatsing van maatschappelijke functies.

  • Specifieke duurzame huisvestingsproducten zoals de Schoolwoning.

  • Het koppelen van energievraagstukken van deelprojecten binnen een gebiedsontwikkeling, om te komen tot een collectieve aanpak. Door schaalvergroting wordt de energiebalans verbeterd, worden innovatieve maatregelen haalbaar en ontstaat meerwaarde voor de eindgebruikers.

  • Het in de markt zetten van een afwijkend vastgoedproduct op basis van een bestaand product. Dit vanuit de wens van een groep ondernemers die willen inspelen op een marktontwikkeling.

  • Het opzetten van een systematiek, ingegeven door het terugdringen van C02 uitstoot van gebouwen en dit systeem aanbieden aan eigenaren van gebouwen. Doel is om namens een groep ondernemers een antwoord te bieden aan een marktverandering die is ontstaan door wet- en regelgeving.