BEGELEIDEN VAN PUBLIEKE EN PRIVATE PARTIJEN BIJ GEBIEDS- EN PROJECTONTWIKKELING

 

GEMEENTE SCHIEDAM

Sportpark A4, Harga Hockey en Harga Midden. 
Meer informatie is te vinden op de website 'Schiedam in Beweging'.

Project Gemeente Schiedam Vos de Boer & Partners

 

GEMEENTE & MARKT

House of Design te Rotterdam 80.000 m2 Retail, wonen, kantoren. 
Meer informatie is te vinden op de website House of Design Rotterdam.

House of Design Rotterdam - Vos de Boer en Partners

 

RIJK

Analyse aanbestedingsvormen.

 

RIJK EN MARKTPARTIJEN

Gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe aanbestedingsvorm.

 

RIJK EN MARKTPARTIJEN

Gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen voor actuele huisvestingsproblematiek.

 

PROVINCIE, GEMEENTEN PUBLIEKE EN PRIVATE GRONDBANK

Onderzoek naar woningbouwopgave in Zuidplaspolder.
Meer informatie is te vinden op de website: www.zuidholland.nl/zuidplaspolder

ZUIDPLASPOLDER Vos De Boer en Partners

 

MARKTPARTIJEN

Ontwikkelingsmogelijkheden, aan- en verkoop locaties