PROCESMANAGEMENT

 

Procesmanagement is onze kerncompetentie. Als procesmanager bewaken wij de voortgang van projecten en bevorderen wij de samenwerking tussen alle partijen. Wij creëren de omstandigheden waarbij andere partijen elkaar uitdagen. Hierbij zijn onderling vertrouwen, goede communicatie en grensverleggend denken belangrijke voorwaarden.

Door de communicatielijnen met alle samenwerkingspartners kort te houden zijn wij de aanjager van projecten en realiseren wij onze opdrachten binnen de gestelde tijd.

Het procesmanagement bij gebiedsontwikkelingen kenmerkt zich door integraal denken over processen en procedures. De procesmanager schakelt continu tussen inhoud, proces en de belangen van betrokken partijen.

Een proces is aan verandering onderhevig. Bij de start van een proces is er behoefte aan het inventariseren van creatieve ideeën en mogelijke oplossingen, aan het einde van het proces is het noodzaak keuzes te maken en besluiten te nemen.