HET BEGELEIDEN VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

 

Vos de Boer & Partners is vanaf de initiatieffase actief betrokken bij samenwerkingen tussen private en publieke partijen. 
Bij deze projecten coördineren wij financiële, procesmatige en inhoudelijke taken.

Gezamenlijk optrekken is een belangrijk element binnen een publiek-private samenwerking.
Vos de Boer & Partners legt afspraken vast met respect voor culturen en werkwijzen.
Vervolgens monitoren en bewaken wij deze afspraken.