Schiedam geeft groen licht voor start Mechatronica Campus

Gepubliceerd op
Donderdag 10 juni 2021

P E R S B E R I C H T
Schiedam, 9 juni 2021

Schiedam geeft groen licht voor start Mechatronica Campus

 

Woensdag 9 juni hebben de gemeente Schiedam en SDK Vastgoed (VolkerWessels) een overeenkomst gesloten voor de realisatie van de Mechatronica Innovatie Campus Schiedam, MICS. 

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats in het ONS-gebouw aan de Van Heekstraat 15. Dit gebouw bevindt zich op een centrale plek op het bedrijventerrein ’s-Gravelandsepolder waar de MICS gestalte zal krijgen.  

MECHATRONICA 

Het succes van de bedrijven wordt het succes van de campus, vandaar dat het profiel van Mechatronica, grove en fijne mechanica, aansluit bij het type bedrijvigheid dat al op het bedrijventerrein en in de regio aanwezig is. De ambitie is dan ook de bedrijven te versterken en de sociaaleconomische waarde ervan te vergroten. Door de nabijheid van soortgelijke bedrijven, het delen van kennis en de aantrekkingskracht voor nieuw talent kunnen bedrijven groeien en zich ontwikkelen. Denk aan het delen van personeel, delen van faciliteiten, machines. Met een campusontwikkeling in dit gebied weten knappe koppen en slimme handjes elkaar te vinden. 

CAMPUS

Een campus is volgens SDK Vastgoed meer dan een verzameling bedrijven of gebouwen en gaat vooral over alles wat er in die gebouwen gebeurt. De gebiedsontwikkelaar heeft hiermee ervaring opgedaan met onder andere Strijp-S en Brainport Industries Campus in Eindhoven. Een campus schept een zogeheten ecosysteem waarin bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en bezoekers elkaar ontmoeten, samenwerken, kunnen innoveren en zo bijdragen aan een leven lang ontwikkelen. Door een campus in een groene omgeving te creëren, gelegen aan de Schie, ontstaat er een positieve werkomgeving met een aantrekkingskracht voor bedrijven en talent. Samen met verschillende onderwijs- en kennisinstellingen, organisaties zoals Innovation Quarter en regionale innovatieprogramma’s wordt invulling gegeven aan de ‘software’ van de campus, oftewel de programmatische en inhoudelijke invulling. 

SCHIEDISTRICT 

Het initiatief van SDK Vastgoed voor de MICS past uitstekend bij de gemeentelijke gebiedsontwikkeling SchieDistrict. Onder de naam SchieDistrict zorgt de gemeente Schiedam dat verschillende deelgebieden in samenhang met elkaar ontwikkeld worden zodat deze elkaar versterken. De herstructurering van bedrijventerreinen bijvoorbeeld zorgt voor meer werkgelegenheid. Schiedam zet als gemeente in op aantrekkelijke, duurzame, veilige bedrijventerreinen met veel, innovatieve ondernemers. Om talent in Schiedam aan te trekken en te behouden worden niet alleen huidige Schiedammers aan werk geholpen, maar geeft Schiedam ook ruimte aan ontwikkelaars die woningen bouwen om bijvoorbeeld ook nieuwe arbeidskrachten te kunnen huisvesten. Bijvoorbeeld op Schieveste. Zo draagt de organisatie SchieDistrict bij aan een sociale en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Iedereen in Schiedam moet goed kunnen wonen, werken, leren en verblijven. 

 

Mechatronica Innovatie Campus Schiedam