Omgevingsvergunning voor een tijdelijk woningbouwproject is ingediend!

Vandaag hebben wij een mooie mijlpaal behaald; de omgevingsvergunning voor een tijdelijk woningbouwproject in een middelgrote gemeente is ingediend.
 
Het betreft een project met 24 tijdelijke woningen voor een periode van 15 jaar. De tijdelijke bestemming, de complexe omgeving, de diverse overheids-regelingen, veel stakeholders en de ambitieuze planning maakten dit een uitdagend project, datgene, waar wij graag aan werken.
 
Monique en Sierd hebben de afgelopen maanden namens de gemeente hard aan het project gewerkt in de rol van proces- en projectleider. De opdracht om voor 1 januari 2024 de omgevingsvergunning in te dienen is behaald.
 
Deze planning hield o.a. verband met de aanstaande inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. Een nieuwe procedure, waarvan de komende periode zal blijken hoe we hier in de praktijk mee omgaan. Wij zullen deze in ieder geval met grote belangstelling volgen.
 
Sierd zal als projectleider volgend jaar nog bij het project betrokken blijven Voor de afhandeling van de vergunningprocedure en de eerste vervolgstappen ter voorbereiding op de realisatie van het project. Wij wensen hem veel succes!