Presentatie Who Cares

Op 18 september heeft Ronald van den Hil tijdens de 'Bijeenkomst Who Cares Communities of Practice' een presentatie gegeven aan de gemeente Rotterdam en Rijksbouwmeester Floris van Alkemade over ons plan 'Hofjes van Carnisse'.

Het plan maakt met betaalbare en kleine stappen grote positieve veranderingen mogelijk in naoorlogse woonwijken. In 2017 zijn wij met dit plan tweede geworden in de uitvraag Who Cares. Uit de reacties van het publiek blijkt dat ons concept nog steeds goed past bij de huidige vastgoedmarkt. Diverse partijen hebben reeds interesse getoond om te kijken hoe dit concept nieuw leven kan worden ingeblazen.