Innovatieplan Bouw eigenwijks

De ruimte onder onze steden staat onder druk. Naast kabels & leidingen, verkeer en voorzieningen in de openbare ruimte, leggen maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie en klimaatadaptatie een steeds groter beslag op de ondergrond.

De afgelopen maanden heeft onze collega, Sierd van der Hoek, samen met een diverse team gewerkt aan een innovatieve oplossing voor dit probleem. In dit team zijn onder andere gemeenten, netwerkbedrijven en koepelorganisaties uit de bouwsector vertegenwoordigd.

Door middel van online samenwerken, afgewisseld met korte en intensieve groepssessies is een idee uitgewerkt vanuit een vraagstelling van het COB. Tijdens een eerste bijeenkomst was het idee ontstaan om in te zetten op de zelfvoorzienendheid van wijken en buurten.

Maatregelen, zoals opslag van water, warmte of stroom kunnen het aantal kabels en leidingen in de grond reduceren en de druk op de ondergrond verlichten, maar deze ondergrondse baten worden in de begrotingen meestal niet meegenomen. Helaas wordt vaak gekozen voor ‘goedkopere’ en minder zelfvoorzienende maatregelen.

 

De oplossingsrichting:

Dit probleem vraagt om een andere denkwijze, waarbij vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, gemeenten en netwerkbedrijven intensiever samenwerken. Met het team ‘Bouw eigenwijks’ ontwikkelt Sierd’s een model waarin de kosten en baten voor maatregelen onder en boven de grond integraal kunnen worden doorgerekend. Dit model maakt het mogelijk om samen te komen tot de optimale totaaloplossing boven en onder het maaiveld.

Op 17 april komt het plan aan bod op het Flexival 2020 van het Centrum voor Ondergronds Bouwen. Vanwege Corona kan deelname aan het Flexival digitaal. Schrijf je in op www.cob.nl/flexival2020.

Wil je meer weten over dit innovatieplan, bezoek dan de website van Sierd’s team, https://bouweigenwijks.nl/.

Vragen en adviezen over dit innovatieplan ontvangen wij graag.