Westplein 11, Rotterdam

Organisatieadviesbureau

in Bouw en Vastgoed

Vos de Boer & Partners is een organisatieadviesbureau met een lange ervaring binnen de bouw- en vastgoedsector, gespecialiseerd in procesmanagement bij gebieds-, bouw- en projectontwikkeling. Bij het realiseren van (vastgoed)projecten zijn overheid en marktpartijen sterk op elkaar aangewezen maar ook vaak elkaars tegenpolen. Maatschappelijke vraagstukken, technische eisen, omvang van de investeringen, lange looptijd en politieke gevoeligheid maken deze projecten bijzonder gecompliceerd. Vos de Boer & Partners creëert in dit spanningsveld wederzijds begrip, kansen en uitgangspunten voor succes. Tevens maakt onze inzet uw organisatie flexibel, op de korte en lange termijn. Door onze ondersteuning wordt zowel complexiteit als verandering beheersbaar. Ondanks dat onze projecten uiteenlopen nemen wij de lessen uit gerealiseerde projecten mee in de aanpak van nieuwe vraagstukken. Tijdens samenwerking weten wij snel de geschikte communicatielijnen en informatiestromen te benutten. Door een uitstekende politieke antenne, persoonlijke sensitiviteit en ervaring op verschillende strategische niveaus weet Vos de Boer & Partners snel tot de kern 
van de vraag te komen. Wij zoeken dan ook naar relaties die verder reiken dan een eenmalige opdracht om zodoende de essentie van onze opdrachtgevers zo dicht mogelijk te benaderen. Onze diensten richten zich voornamelijk op: 4 het begeleiden van publieke en private partijen bij gebieds- en projectontwikkeling, 4 ondersteunen bij het oplossen van complexe vastgoedvraagstukken, 4 tenderbegeleiding, 4 het creëren van succesvolle samenwerking door het bij elkaar brengen van complementaire partijen, 4 het ondersteunen bij capaciteits- en organisatorische vraagstukken. Zowel vanuit ons eigen kantoor als op locatie. Onze opdrachtgevers zijn onder andere: bouwbedrijven, ontwikkelaars, gemeenten, provincies 
en rijksoverheden. Vos de Boer & Partners: 4 Is vriend van Stichting Eelkje II, het in stand houden van Fries industrieel en cultureel erfgoed in de vorm van een skûtsje, Eelkje II 4 Ondersteunt Krajicek Foundation door het sponsoren van een scholarship voor een Krajicek Playground. Jongeren kunnen met een scholarship studeren zodat kinderen op de Krajicek Playgrounds begeleid kunnen sporten en spelen. 4 Is lid van Dutch Women In Real Estate 4 Is lid Vastgoed Sociëteit Rotterdam Rijnmond 4 Is lid van Sociëteit Vastgoed

Westplein 11  3016 BM Rotterdam

T: 010-2250646   E: m.vos@vosdeboer.nl  I: vosdeboer.nl